Παγολεκάνη BouMatic Glasier. Σημαντικός σύμμαχος για ποιοτικό γάλα.

 

GlacierTank.jpg

http://www.boumatic.com/us-en/products/glacier-milk-tank

StepSept

Το προϊόν της BouMatic για χρήση σε ποδόλουτρo ονομάζεται SteptSept και σας εξοικονομεί μεγάλη ποσότητα γαλαζόπετρας κρατώντας το Ph του διαλύματος χαμηλά για διπλάσιο αριθμό ζώων.