Η απόλυτη λύση για το σκούπισμα του φαγητού στο πάχνι. BouMatic FP-1 Σκουπίστε τελειώσατε…και αυξήστε την γαλακτοπαραγωγή έτσι απλά

BouMatic Robotics

Πρωτοποριακό ρομποτικό αρμεκτικό σύστημα απο την BouMatic Robotics με τοποθέτηση των θηλάστρων απο πίσω ανάμεσα απο τα πίσω πόδια και με εφαρμογή τους ανα 2 , με το σύστημα double grabber.
Μονό MR-S1 ή
Διπλό MR-D1 μία επιλογή.
BouMatic!!!