Μάρτιος 2017 Νομός Σερρών.

Σε λειτουργία Σύστημα διαχείρησης Κτηνοτροφικής Εκμετάλευσης SmartDairy BouMatic.
Γαλακτομέτρηση ΑΜΙ5450
Παλμοδότης Hi-Flo Evolution
Σύστημα ανίχνευσης κινητικότητας Real-Time με ένδειξη επισκεψιμότητας στο παχνί και μυρυκασμό.
Ποτέ η πληροφορία δεν ήταν τόσο προσιτή και απαραίτητη…

Φεβρουάριος 2017-Νομός Ημαθίας

Εικόνα

Σε λειτουργία Σύστημα διαχείρησης Κτηνοτροφικής Εκμετάλευσης SmartDairy BouMatic.
Γαλακτομέτρηση ΑΜΙ5450
Παλμοδότης Hi-Flo Evolution
Σύστημα ανίχνευσης κινητικότητας Real-Time με ένδειξη επισκεψιμότητας στο παχνί και μυρυκασμό.
Ποτέ η πληροφορία δεν ήταν τόσο προσιτή και απαραίτητη…