Κύπρος – Σύστημα ανίχνευσης οίστρου Real Time

Νοέμβριος, Δάλι Κύπρου

Το πρώτο σύστημα ανίχνευσης οίστρου Real Time στην Κύπρο με πομπούς λαιμού RT+ και επισκεψιμότητα στο παχνί.